Skip to main content

ORTOPTYKA

Ortoptyka co to jest ? Ortoptyka z gr. Orthos -czyli „prosty ” i opticos , czyli „odnoszący się do wzroku „.
Ortoptyka to dziedzina okulistyki zajmująca się badaniem zaburzeń widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń. Do ortoptysty można udać się z wieloma problemu dotyczącymi wzroku jak:

 • zez
 • niedowidzenie
 • zaburzenia akomodacji (czyli nastawności – zdolności przetwarzania obrazu w trakcie oglądania przedmiotów z różnych odległości)
 • nieprawidłowa korespondencja siatkówek – zaburzenia koordynacji wzrokowej i percepcji wzrokowej  (często występują u dzieci , które są w grupie ryzyka dysleksji i optodysleksji)

Objawy niepokojące, które powinny nas skłonić do wizyty u ortoptyka:

 • nierównoległe ustawienie oczu (zez)
 • niewyraźne widzenie ,
 • podwójne widzenie ,
 • niekontrolowane ruchy oczu (np. uciekające oko)
 • nieprawidłowa pozycja głowy przy skupianiu wzroku szczególnie w bliży
 • mrużenie , łzawienie, pocieranie oczu
 • gdy dziecko pisze niedbale
 • gdy ma problem z trafianiem do celu bądź często się potyka
 • problemy z czytaniem , pisaniem
 • problemy z koncentracją i zapamiętywaniem.

Ortoptysta może pomóc dzieciom jak i osobom dorosłym. Ściśle współpracuje z okulistą. Ćwiczenia ortoptyczne mogą skutecznie zniwelować powyższe objawy.

Umów się na wizytę